Digitale forskjeller; bruk, forståelse og holdninger

Professor ved NTNU, Arne Krokan, og andre, har skrevet en del om dette temaet. Krokan bruker begrepene «digitalt innfødte» og «digitale immigranter». (Se lenker nederst). De digitalt innfødte (heretter kalt de unge) er født etter 1980, de er oppvokst med digital teknologi og dermed er det digitale samfunnet en naturlig del av tilværelsen for dem. De har god kunnskap, høy interesse for teknologien og bruker sjelden bruksanvisninger. De er på nett hele tiden og har en intuitiv forståelse for å benytte sosiale medier, internett, diskusjonsforum, laste ned musikk, apper, ta bilder, skrive blogger, spille spill mm. De multitasker enkelt, det vil si at de hører gjerne på musikk, chatter med venner og skriver på PC’n samtidig. De benytter smarttelefoner, PC’er, netbrett, smart TV’er, og Internett med den største selvfølge. De digitale immigranter (heretter kalt de voksne) har vokst seg inn i den digitale verdenen. Det vil si at de ikke har den intuitive forståelsen, og har måttet bruke mye tid på å forstå den digitale teknologien, produktene og tjenestene. Dette gjør at de ofte kun tilegner seg kompetanse på de områdene de er spesielt interessert i, jobber med, eller blir tvunget inn i, som for eksempel å benytte seg av nettbank. Ofte tar de i bruk sosiale medier, hovedsaklig Facebook, fordi de opplever at det er greit å kunne kommunisere med barn og barnebarn på denne måten. Mange ser ikke poenget med alle appene, sosiale medier og digitale produkter. De foretrekker å lese papiraviser og bøker, og bruker fortsatt den gamle vekkerklokka eller radioen. De klarer seg utmerket uten teknologien eller synes det er vanskelig å sette seg inn i de nye mulighetene. Imidlertid er det store forskjeller innad i denne gruppen, avhengig av hvor gammel man er og hva man jobber med. Jeg har snakket med mange angående temaet, og ikke uventet har jeg fått svar som stemmer godt over ens med definisjonene over. Hva mener de unge? De unge sier at de har hatt tilgang til å lære seg teknologien i ung alder når hjernen var mest åpen for å lære, og at de derfor har god forståelse for den digitale teknologien. De sier de ikke er redde for å prøve nye spill, programmer, mobil apper eller tjenester. Når jeg spør om hvordan de bruker de digitale plattformene er det forskjeller innad i gruppen. Ung m mobil Selv har jeg to sønner, født i hhv. 1992 og 1997. Den eldste kaller seg en «gamer» og han benytter seg i hovedsak av spille- og streametjenester via PC. Han har en Facebook konto, mest for syns skyld. Han bruker apper for å se film og laste ned musikk, og praktiske apper som for eksempel gjør det mulig å kjøpe billett på NSB. Min yngste sønn benytter i større grad sosiale medier som Instagram, Snapchat og Facebook. Han benytter seg en del av spill apper, og laster selvfølgelig ned musikk via Spotify, leser nyheter på bl.a. vg.no, og surfer litt rundt på YouTube mm. Som mange ungdommer med han, sitter han ofte på rommet om kveldene med headsett på hodet, spiller og snakker med venner via PC og/eller Play Station. Jeg spurte hva han ville føle om han våknet opp og ikke hadde digitale verktøy. Ikke uventet svarte han «det blir kjedelig det, da får jeg jo ikke informasjon og jeg kan ikke snakke med folk. Da blir det jo som når jeg var liten og jeg måtte gå å banke på døra til folk». Jeg var for så vidt glad for at han kom på sistnevnte. Når det gjelder jenter som hører til denne gruppen, har jeg fått inntrykk av at de benytter smarttelefon oftere enn PC. De spiller ikke så mye som gutta, men de er aktive på sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og noen av dem Twitterer litt. De benytter seg av musikktjenester som Spotify, og det er oftest jenter som blogger. I tillegg har jeg fått inntrykk av at jenter i større grad driver med «teletukling» det vil si venninner som sitter med nesa i mobilen når de skal være sosiale. Min niese på snart 30 sier hun i protest har meldt seg ut av Facebook og at hun alltid setter mobilen på lydløs og legger den i vesken når hun møter venner, fordi hun mener at sosiale medier stjeler alt for mye av vår oppmerksomhet. Og hva sier de voksne? Det er også store forskjeller innad i voksengruppen, flere sier de nettopp har skaffet seg en smarttelefon og har akkurat opprettet en Facebook konto. De har lært seg å google (eller gurgle som en venninne sa), men har aldri lest en blogg, fordi de vet ikke helt hva det er og hvordan de finner dem. De syntes det var en stor barriere å forsere første gang de kjøpte en flybillett på norwegian.no, og enda verre var det å oppgi kortnummeret sitt på nett. Min samboer har en smarttelefon som han stort sett bruker som telefon og fotoapparat, han er engstelig for å slå på dataroaming og WiFi fordi han er usikker på om det koster penger. Apper ser han stort sett ikke vitsen med. Samtidig er han flink til å navigere og søke på Internett, via sin iPad som han har blitt veldig glad i. All musikken han har samlet på siden 80-tallet har han digitalisert, og lastet ned på sin PC. Andre jeg har snakket med, jobber i stillinger som gjør at de må forholde seg til digital teknologi hver eneste dag, dette gjelder også meg selv. Vi har smartelefoner, PC’er og nettbrett og bruker internett for å finne informasjon. Vi deler dokumenter med kollegaer i «skyer», vi er med i diskusjonsforum, chatter og gjennomfører nett- eller videomøter. De fleste av oss laster ned apper, handler på nett, tar bilder og bruker sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn både profesjonelt og privat, og mange av oss benytter oss av musikktjenester. Vår gruppe har nok brukt mer ressurser på å lære den digitale teknologien, men jeg tør påstå at mange av immigrantene nærmer seg de eldste i gruppen digitalt innfødte. Kollegaer Holdninger, helse, og moral Mange uttrykker bekymring for det fysiske og psykiske helseaspektet rundt den digitale utviklingen. De mener at ungdommene i dag sitter alt for mye inne på rommet sitt og at barna snart ikke er å se ute etter kl. 16. De synes det er trist å se at ungdommene ikke er sammen med hverandre sånn som de selv var når de var unge. I tillegg hersker det bekymring knyttet til at mange av de yngre voksne bruker mer tid på sosiale medier, enn sammen med barna sine. Noen er redd for at den oppvoksende generasjonen vil få dårligere motorikk og helse, og at de kan bli sosialt «avstumpet» siden de ikke lærer godt nok å tolke blikk- og kroppsspråk. En annen ting som har blitt nevnt er at konsentrasjonsevnen til de unge er svekket fordi de hele tiden skal holde tritt med all informasjon som kommer via sosiale medier, nettsteder osv. De blir vant til å forholde seg til korte innlegg og «scanne» informasjon, denne utviklingen kan i verste fall gå ut over skolearbeid. Mobbing er også et tema som stadig blir nevnt siden sperrene for å skrive negative meldinger på nett er lavere når man ikke står ansikt til ansikt med noen. To arbeidskollegaer som jeg snakket med var fortvilet i forhold til «Likes hysteriet» som de kalte det. De hadde begge jenter tidlig i tenårene som ofte var lei seg fordi de ikke fikk nok «Likes». Foreldrene anså dette fenomenet som en bekymringsfull utvikling blant de yngste. Det blir også påpekt at mange unge er relativt ukritiske til hva de legger ut av bilder, og at de moralsk sett ikke har så mange sperrer når det gjelder kopiering og ulovlig nedlasting fra internet. Fakta Jeg har hatt mange interessante samtaler om denne oppgaven og jeg tror jeg har fått frem mye av det folk flest oppfatter som de største forskjellene mellom unge og voksne, både når det gjelder bruksområder, holdninger og forståelsen av digital teknologi og tjenester. For å underbygge dette ytterligere har jeg dykket litt ned i statistikker og artikler jeg har funnet på nett og fremhevet noe. Statistikker viser at de unge bruker mest tid på digitale medier generelt, de er også mer interessert i, og har høyere kunnskap om bruk av digitalt utstyr som mobil, data, TV, radio osv. PC benyttes fremdeles mest, tett etterfulgt av smarttelefoner. Det er de voksne som pr. i dag bruker mest nettbrett. De yngste unge laster ned og bruker mest apper, men stadig flere voksne ser også nytten av disse. TNS gallup sine medietrender sier at vi bruker gjennomsnittlig 63 minutter på nettsteder daglig. De unge fra 12-19 bruker i snitt 40 minutter og de i aldersgruppen 30-39 år bruker i snitt 75 minutter. Norske nettsteder tidsbruk fordelt på alder og enhet Når det gjelder sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter benyttes de fleste av dem mest av de unge. Facebook brukes helt klart mest av begge gruppene, men de voksne og de unge benytter Facebook på forskjellige måter. De unge danner egne grupper der de deler status med venner, og den «vanlige» Facebook siden brukes mest for å oppdatere seg på informasjon fra for eksempel idrettslag. De voksne benytter Facebook for personlige oppdateringer. FB m line LinkedIn benyttes mest av de voksne, noe som er naturlig da dette ofte defineres som arbeidslivets svar på Facebook. For levende bilder/video via internett er det også de unge mellom 15-29 år som bruker dette mest, tett etterfulgt av 30-44 åringene. YouTube og Spotify: Det er ikke enkelt å finne detaljert statistikk ned på alder for disse tjenestene, men begge har enormt mange brukere og jeg tillater meg å tro at det også her er de unge som er de mest frekvente brukerne. Gutter spiller klart mest, men en undersøkelse blant 20.000 spillere viste at kun 30% hører til såkalte «hardcore-spillere», 34% av dem er i aldersgruppen 15-25 år. Det er interessant at de mest aktive spillerne er over 26 år, og beskjedne en av tre «hardcore-spillere» er jenter. Når det gjelder netthandel handler de unge i alderen 18-29 år oftest. De voksne handler litt sjeldnere, men for høyere summer. De unge bruker ofte butikkene som «showroom», og handler varen billigere på nett i etterkant. Veksten for e-bøker har ikke vært stor, i 2013 var det bare ca. 2 % av Norges befolkning som sa de hadde lest i en e-bok i løpet av dagen. Jeg kom over en statistikk fra Kristiansund bibliotek, som melder at de typiske e-bok leserne er kvinner i 50 års alderen. Ergo er det klart at det er få unge brukere av denne tjenesten. Jeg ønsket å finne statistikk for blogging, hvilket var vanskelig, men ut ifra hva jeg har sett på blogglisten.no, er det flest unge jenter som blogger. Når de voksne blogger er det ofte fordi de er politikere, kjendiser eller at de blogger i jobbsammenheng. Gjennom denne analysen har jeg lært, ikke uventet, at det er forskjeller mellom de unge og de voksne både når det gjelder bruken og forståelsen av den digitale teknologien. Men jeg har også blitt oppmerksom på at det er store forskjeller innad i gruppene. Særlig hos de voksne, der spennet går fra veldig oppdatert til nesten ikke interessert i det hele tatt. I tillegg er jeg blitt veldig bevist på mange av bekymringene som i dag finnes rundt helse og oppvekst knyttet til vår bruk av digital teknologi. Bekymringer som er veldig forskjellig fra da min generasjonen vokste opp.

Lenker:
Gamliser, digitale immigranter og innfødte: https://arnek.wordpress.com/2009/06/06/gamliser-digitale-immigranter-og-innfdte/
Oppvekst i det digitale nettsamfunnet: https://arnek.wordpress.com/oppvekst-i-det-digitale-nettsamfunnet/
Dette blir trendene på sosiale medier i 2015, tror disse tenåringene: https://nrkbeta.no/2015/01/05/dette-blir-trendene-pa-sosiale-medier-i-2015-tror-disse-tenaringene/
Medietrender: Hva med de unge av Knut-Arne Futsæter 2014: http://www.tns-gallup.no/tns-innsikt/medietrender-hva-med-de-unge?pid=TNS-Report-ReportFile
Profiler og bruksfrekvens – Ipsos MMIs tracker om sosiale medier: http://ipsos-mmi.no/some-tracker
Statistikk sosiale medier 2014: https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/ Hvem spiller mest: http://spillfeber.no/playstation/feature/856/hvem-spiller-mest/
Virkes e-Handelsbarometer 1. kvartal 2014: http://www.tns-gallup.no/document-file2607?pid=Native-ContentFile-File&attach=1
Hvem leser hva og hvor mye? 2015: http://www.mrbiblioteket.no/Kristiansund-bibliotek/Om-biblioteket/Aktuelt/E-boeker-hvem-leser-hva-og-hvor-mye BLOGGlisten: http://blogglisten.no

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s